QQ在线咨询
  • 切削刀具,点击查看详情
  • 检测仪器,点击查看详情
  • 机加设备,点击查看详情
  产品分类
  成功案例
  库存品特价
  • 用户名:
  • 密 码:
  按品牌搜索
  公共微信号dl-jinfeng
  首页->库存品特价->特价肯纳铣刀、钻头,全部现货供应!!!

  特价肯纳铣刀、钻头,全部现货供应!!!

  序号物料名称规格型号单位数量折扣价格(未税)
  1铣刀100B06RP90BG15C6WHPMPC1.00004350
  2铣刀100B08RP00MD10CFPC1.00003224
  3铣刀100B08RS45OF07APC7.00002230
  4铣刀100B12RP90SP12C3WFPPC1.00003887
  5铣刀100Y06RK90SP10N14KPC2.00003850
  6铣刀125B10RP00MD10CFPC2.00004030
  7铣刀125B10RS45OF07APC8.00003112
  8铣刀160C12RP00MD10CFPC3.00005108
  9铣刀160C12RP00MD10CFPC1.00005108
  10铣刀315Y20NK90SP10N16KPC1.000010290
  11铣刀4.96124-205PC1.00004165
  12铣刀40A05RS90ED14DPC3.00001351
  13铣刀50A03R049A32PBG15S3WHPMPC2.00002502
  14铣刀50A06RS90ED14DPC2.00001614
  15铣刀63A04RP90BG15C4WHPMPC1.00003137
  16铣刀63A04RP90BG15C4WHPMPC2.00003137
  17铣刀63B05RP70SP12CFPPC1.00001840
  18铣刀80A06RP90SP12C1WFPPC1.00002223
  19铣刀80A07RS90ED14DPC2.00001950
  20铣刀80A09RP00MD10CFPC2.00003460
  21铣刀80B08RP70SP12C2WFPPC1.00002881
  22铣刀KSHR100B08RS45HN09PC1.00002814
  23铣刀KSHR100B11RS45HN09PC1.00003413
  24铣刀KSHR125B14RS45HN09PC1.00004655
  25铣刀KSHR80A06RS45HN09PC2.00002212
  26筒夹25ER110MPC2.0000153
  27螺丝410.083PC5.000023
  28扳手ER20WMPC2.0000116
  29钻头3.37526R006PC2.00001120
  30钻头B211A05000HP  KC7515PC15.0000381
  31钻头B221A06800HP  KC7315PC30.0000266
  32钻头B221A11000HP  KC7315PC2.0000416
  33钻头B221A12000HP  KC7315PC2.0000416
  34钻头B966A05000  KC7315PC1.0000163
  35钻头B966A07500  KC7315PC1.0000167
  36钻头B966A08000  KC7315PC2.0000167
  37钻头B966A13800  KC7315PC1.00002614
  38钻头B976A07400  KC7315PC5.0000302
  39钻头KSEM195R5WN25MPC6.00001443
  40钻头KSEM210R5WN25MPC181625
  41钻头KSEM245R3WN32MPC41907
  42钻头KSEM245R5WN32MPC30.00002057
  43钻头KSEM260R5WN32MPC10.00002057
  44钻头KSEM265R5WN32MPC16.00002285
  45钻头KSEM295R3WN32MPC4.00002357
  46钻头KSEM295R5WN32MPC26.00002548
  47钻头KSEM320R3WN32MPC3.00002776
  48钻头KSEM320R5WN32MPC1.00002999
  49钻头KSEM390R3WD50MPC1.00003941
  50钻头KTIP100R5SCF16MPC1.0000860
  52钻头B224A05000HP  KC7315PC1.0000314
  53钻头B224A06800HP  KC7315PC1.0000370
  54钻头B224A08500HP  KC7315PC1.0000583
  55钻头B224A10200HP  KC7315PC1.0000583
  56钻头B224A14000HP  KC7315PC1.0000755
  57钻头B224A17500HP  KC7315PC1.0000755